Dokončeny všechny přehledy německých obrázků Big Bub

13.11.2021

Tak se mi konečně podařilo dokončit všechny přehledy německých obrázků Big Bub. Série Film a komiks, Disney, a nakonec i Western.

Musím přiznat, že se mi do toho už moc nechtělo. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby mě k tomu stále netlačil kolega sběratel Martin. Důvodem je to, že na tom člověk stráví neskutečných hodin, aby to pak měl jenom pro sebe a pro jednoho dalšího zájemce. Ovšem to nic nemění na tom, že teď jsem opravdu rád, že je to dokončené a jak to vypadá.

Film a komiks byl hotový první, a to už před několika měsíci. Na tom jsem si nastavil správný vzhled excelových šablon pro vkládání obsahu. Z přehledu Disnejovek už mi chybělo přidat jenom plátkový obal s nápisem Big Bub. Tady se to trošku zadrhlo. Sice v přehledu chvíli byl, ale nakonec tam není. Byla doplněna jenom informace o obalu do úvodních poznámek. Celkově mi tam ten obal nepasoval. Nabourával můj koncept a zcela zbytečně nafukoval přehled o další dvě stránky, protože by se musel zachovat stejný styl prezentace obalu, jako u ostatních sérií.

Mělo to i další dva důvody. Tím prvním je, že přehled se zaměřuje na vkládané obrázky a obaly k nim patřící. Logicky tam tedy plátkový obal nepatří. Plátkové obaly jsou zpracovány ve specializovaných katalozích jiných dvou sběratelů, kteří věnovali roky svého života tomu, aby vytvořili něco jedinečného. Snad se mi podaří na svůj web Žvejky.cz doplnit odkazy i na tyto katalogy. Druhým důvodem pro neuvedení plátkového obalu byla skutečnost, že přehled slouží ke zpřehlednění velkého množství sérií (nebo variet) obrázků Big Bub. Plátkové obaly nemají tolik sérií a variet, aby bylo nutné je v přehledu uvádět.

Po vyřešení tohoto dilematu a odůvodnění si svého rozhodnutí, nastal čas dokončit přehled westernů. Tam už to taková brnkačka nebyla. Teprve nedávno jsem získal skeny dalších sérií, které bylo potřeba rozstříhat a zařadit do přehledu. Prakticky úplně na poslední chvíli jsem byl Martinem upozorněn, že v naší sbírce, kterou má nasdílenou na internetu, našel v jedné sérii 3 varianty zadních stran. Ty se liší ve druhém odstavci ve velikosti písma a v jazycích.

Vev10,1 - Der Einäugige

Vev13,1 - Der König von Wildwest

Vev14,1 - Die gnadenlosen Vier

Tou informací mě vůbec nepotěšil, protože než se dalo něco přidávat do přehledu, musel se udělat pořádek ve sbírce. Zároveň provést úpravy v chyběnce. Protože když se něco takového neudělá hned, za chvíli nebudete vědět, jak to má být správně a co se vlastně mělo opravit.

Když už se tedy všechny série doplnily a správně popsaly, přišly na řadu dvě věci. Tou první bylo definitivní nahrazení provizorních kódů v přehledu i ve sbírce finálními logickými kódy. U Disnejovek začínají všechny kódy na ´Dis´ (Dis1,1). U westernů ale první dvě písmena znamenají western a třetí písmeno značí určitou skupinu, kam byl obrázek zařazen podle určitých společných rysů. To jsou:

  • Vesternoj ilustritaj (Vei) - kreslené westerny
  • Vesternoj Karl May (Vek) - jméno Karl May je uvedeno přímo před názvem filmu.
  • Vesternoj licenco (Vel) - ve spodní části je maličký řádek s uvedením licence Karl May
  • Vesternoj vesternoj (Vev) - na zadní straně je napsáno Wildwestfilm

Dalším krokem bylo doplnění počtů obrázků v sériích, kde jsou počty známy díky Martinovu porovnávání sbírek. Tady ovšem vzniká další nejasnost. Martin mi dodal čísla sérií, ale u řady z těchto sérií existuje více variet. Například na přední straně je jiné místění nápisu OK´s BIG BUB, nebo někde je a někde není nápis Mit OK nie k.o. Jak k tomu přistupovat v případě, kdy máte například 60 obrázků v sérii... Jestliže díky přehledu známe dvě variety, je obrázků celkem 120, nebo obě variety jsou součástí jedné série o celkem šedesáti obrázcích? Na jasnou odpověď nemáme bohužel potřebné informace. Nikdo totiž doposud neřešil tyto odlišnosti. Sběratelé často sbírají pouze odlišné obrázky na přední straně a neřeší umístění prvků na obrázku a už vůbec ne zadní stranu. Toto by měl být další krok. Teď bude potřeba na základě přehledu vytvářet katalogy pro jednotlivé série a se zapojením všech sběratelů zjišťovat, co všechno existuje.

A to je práce na hodně dlouho, pokud se všechny skeny budou ručně stříhat a obrázky vkládat do excelových formulářů. Potřebujeme pomoci vytvořit chybějící onlajn katalog žvýkaček a program na rozstříhání skenů na jednotlivé obrázky. Sice existuje sběratelský katalog Colnect, ale potřebám sběratelů žvýkaček absolutně nevyhovuje, a provozovatelé mají vlastní představy o tom, jak my žvýkačkáři bychom měli své sbírky evidovat. Moc by nám pomohl nějaký mecenáš, ochotný podílet se na vytvoření alternativy tohoto zahraničního webu, který by více zohledňoval celou šíři jednotlivých sběratelských oborů a celkově by byl postaven více přehledněji a seriózněji (nenapadají mě vhodnější slova). Nechceme tuto investici pro sebe, ale později převést jako dar muzeu žvýkaček, které bychom chtěli založit pro uchování našich sbírek.

Ale zpět k tématu. U westernů existuje jedna zajímavost, kterou vypátral opět Martin a rád se o tuto informaci podělil, což je skvělé. Podle jeho pátrání ve sbírkách existuje 5 názvů filmů (já jim v přehledu říkám série), které na sebe číselně navazují.

Vedli jsme dlouhou diskusi o tom, jestli to v přehledu nějak uvádět. Já byl nejdříve proti, protože by se série musely zpřeházet a názvy filmů by nešly po sobě abecedně. To podle mě naruší přehlednost. Nakonec byly tyto filmy zkopírovány ještě mimo standardní tabulku, kde byly seřazeny správně za sebou a doplněna čísla od-do, která u každého filmu existují. Dokonce by z toho mohlo vyplývat, že skutečně existují dvě variety této ucelené série. Jedna bez a jedna s ´Mit OK nie k.o.´. Když se na to potom podíváte v samostatné tabulce, všimnete si, že všechny série mají shodné prvky na obrázku, a ty že mají i shodné umístění. Něco podobného zřejmě existuje i u Disnejovek i Filmů a komiksů, jenom o tom zatím nevíme. Všechny spojitosti, které jsme u nich uvedli v podobě svorek jsou jenom odhady. U westernů už jsem svorky nechtěl vkládat bez více informací.

Poslední fází byla výstupní kontrola. To znamená, že když už v náhledu v excelu žádnou chybu nevidíte, uložíte přehled jako PDF soubor. Tady už to vypadá jako skutečný dokument a teprve teď začínáte objevovat malé i velké chyby především grafického rázu. Po jejich opravě se přehled znovu uloží a vše se opakuje až k úplné spokojenosti. Tohle se tentokrát opakovalo asi dvacetkrát.

Závěrem bych chtěl apelovat na sběratele, aby skutečně tento přehled alespoň do určité míry využívali. Bylo by skvělé, kdyby se přehled používal například při prodeji těchto obrázků v aukcích. Často se stává, že u prodávané položky není přiložen obrázek zadní strany, která je pro správnou identifikaci série naprosto nezbytná. Přední strany jsou často stejné. Na zadní straně je většina odlišností.

K aukcím mám ještě jednu poznámku. Bylo by dobré ke každé položce v aukci napsat i stručnou informaci o prodávaném předmětu. Jaká by to byla nádhera, kdyby název položky u Big Bubů vypadal třeba takto: Obrázek ze žvýkačky Big Bub Dis17,1. Hotovo. Nic složitého. První část pro vyhledání všech Big Bubů v aukci, kód z mého přehledu pro vyhledání ve sbírce. Kdo se zajímá o Big Buby, ušetří spoustu času při vyhledávání. Nemusí procházet stovky aukcí a potom ještě hledat ve své sbírce, jestli obrázek už má, nebo ne. Při troše tréninku nemusí nalezení správného kódu v přehledu trvat ani minutu. Ušetří to ale desítky minut kupujícím.

Tímto tedy uzavírám vytváření přehledů a začnu se věnovat vytváření katalogů. Postupně budu publikovat katalogy pro jednotlivé série. A to takovou rychlostí, jakou dokážu všechny naskenované obrázky nastříhat. Budu moc rád, když tomu někdo taky věnuje chvíli času, porovná svoji sbírku a pošle mi kvalitní skeny obou stran obrázků. Skenujte na 300dpi na bílém podkladu. Fotky můžete poslat jenom jako předběžný náhled, například než půjdete do kopírovacího centra, nemáte-li sami skener. Pozor, vždy se začíná skenovat zadní strana s textem. Při otáčení obrázků se MUSÍ dodržet pravidlo, že se obrázky otáčejí jako stránky v knize (na šířku). Jak už bylo řečeno, přední a zadní strany se liší a někdy se liší i v tom, že jsou texty (nebo obrázek?) vzhůru nohama. Proto mě zajímá nejdříve zadní strana, která musí jít přečíst.

Věřím, že společně se nám podaří vytvořit jedinečný katalog, který bude užitečnou pomůckou pro sběratele. Díky za Vaši pozornost a za případnou pomoc s doplňováním.