Definice typů příloh

Abychom všchni věděli, o čem je řeč

Abychom si v následujících textech a jednou i v katalogu žvýkaček rozuměli, musíme si ujasnit definice typů příloh (názvosloví). Každý sběratel může mít u určitých typů vlastní pojmenování, ale pro pochopení se navzájem, je potřeba tyto názvy standardizovat. Neskromně se toho ujímám vzhledem k tomu, že pracuju na přípravě katalogu žvýkaček, kde je to nezbytné.

Předně začněme u slova ´Příloha´. Dá se říct, že tento termín zahrnuje vše, co je přiloženo ke žvýkačce v jednom obalu, přestože pro všechno existuje samostatné pojmenování. Patří sem tedy obrázky, tetování, samolepky, kartičky žetony a další předměty. Pojďme si tyto typy příloh přiblížit.

Obrázky

Snadno je poznáte tak, že je to jenom jednoduchý potištěný papír. Papír může být různých velikostí a rozměrů, s jakýmkoliv potiskem, kromě tetovacího. To je jiný typ stejně, jako když se předmět skládá z více částí. Už to nespadá do kategorie obrázků. ´Obrázek´ ovšem může být taky označení samotné grafiky na všech přílohách. Například ´obrázek papouška´.

Tetovací obrázky

Definice je v podstatě zcela shodná s obrázky. Jediný rozdíl je v tom, že tento obrázek lze použít jako tetování. Zajímavostí je, že některé obrázky na pohled nevypadají jako tetování. Jiné obrázky mají zrcadlový tisk, takže Vám hned dojde, že jde o tetování. K aplikaci stačí navlhčit. U starých tetování to ale určitě nedělejte.

Samolepky

Samolepky se většinou skládají ze dvou částí (samolepka a podkladový papír). Existují ale samolepky, které se skládají ze dvou, nebo i více částí (nepočítaje podkladový papír). V převážné většině případů mají samolepky vlastní podkladový papír (správný název je ´silikonový papír´), ze kterého jde samolepka odlepit a zase zpátky přilepit. Určitě to ale nedělejte. U skládaných samolepek už ji pravděpodobně nedáte zpátky správně. Pak ještě existují samolepky, které jsou nalepené přímo na obalu. Tyto samolepky je možné ponechat na obalu, nebo je odlepit a přilepit na silikonový papír, aby vypadaly jako správná samolepka. Viz. ta napravo.

Tetovací samolepky

Toto bude nejspíš trochu sporný název. Nejde o klasické samolepky, ale název vychází z toho, že se tetování skládají ze dvou částí, stejně jako samolepky. Tetování je mezi dvěma slepenými částmi. K jeho aplikaci je potřeba obě části od sebe oddělit. I zde se dají rozlišit dva typy tetovacích samolepek. U prvního typu jsou tetování pod čirou fólií a jsou krásně vidět. Převažující je druhý typ, kdy je obrázek pod jenom stěží průhledným papírem, na kterém často bývá ještě natištěn návod na aplikaci tetování.

Kartičky

U kartiček je v podstatě stejná definice jako u obrázků, avšak samotný obrázek není tištěn na slabý papír, ale na tvrdý karton. Kartičky nemohou být výjimkou, a i tady naleznete minimálně dva typy, když vynecháme různě tvarovatelné a trhací kartičky. Jde o tloušťku papíru. Měkkou kartičku poznáte, že se velmi podobá obrázku, ale nemá přehyby a papír se podobá čtvrtce. Není hladký a lesklý. Tyto kartičky lze ohýbat. Tvrdé kartičky už se s obrázky zaměnit nedají. Nelze je ohnout bez násilí a jejich trvalého poškození.

Tetovací kartičky

Stejně jako u obrázků je rozdíl jenom v tom, že obrázek na kartičce je tetovací. I tady lze nalézt kartičky tetovací složené ze dvou částí. 

Obaly

Toto je velice široký pojem. Je těžké popsat, co všechno tam patří. Základním principem by mělo být, že je v tom zabalená žvýkačka. Spadá do toho voskovaný papír, celofán, plast, ale už ne krabička z tvrdého kartonového papíru. To už je samostatný typ ´Krabička´. Vlevo vidíte sice tetování, ale podle přehybů poznáte, že je i toto obal (tetovací obal), ve kterém byla zabalena žvýkačka.

Takže obal lze považovat za přílohu v případě, že je v něm zabalena celá žvýkačka, ale přesto je takto zabalená žvýkačka ještě v dalším vrchním obalu. To je případ žvýkaček, kdy v jednom obalu je obsaženo několik kostiček s vlastními obaly. Často jsou tyto obaly na všech žvýkačkách stejné. Jsou ale žvýkačky, které obsahují obrázkové série, jako třeba tato výše uvedená.

Plátky

Přestože je plátek vložen ještě ve vrchním obalu, nespadá do kategorie příloh, ale mezi ´Plátky´. To je samostatný typ, na který se řada sběratelů specializuje. Jenom u některých firem se vyskytují obrázkové série, jako na obrázcích. Především v Asii, ale ne výhradně.