Tvorba katalogu

Je potřeba zintenzivnit práce na přípravě obsahu pro katalog. Bohužel tisíce naskenovaných položek nejsou rozstříhané na jednotlivé exempláře.

Proto je potřeba se v první řadě zaměřit na vložení seznamu sérií a ke každé sérii vložení ukázky obalu a příslušné přílohy.

Alespoň u číslovaných sérií tím získáme možnost označovat exempláře ve sbírce. Konkrétní vyobrazení příloh budou do katalogu doplňována průběžně. Přednostně z nečíslovaných sérií, protože bez vizuálního porovnání obsahu obrázku není možné vést evidenci.