Muzeum žvýkaček

Dejme budoucnost unikátním sbírkám

Zdaleka ne všichni znají tu euforii, když o něco zajímavého obohatíte svoji sbírku. Časem euforie opadne, ale zůstane vám radost z nádherné, rozrůstající se sbírky. Ovšem s přibývajícím věkem se zvyšují také obavy o budoucnost sbírky.

Muzeum je cesta jak...

  1. ... pro další generace uchovat celou řadu unikátních sbírek a připomínat sběratelskou historii Česka
  2. ... pomáhat sběratelům vyřešit ještě za jejich života budoucnost jejich sbírek
  3. ... seriózně oslovit končící české i zahraniční sběratele a snáze získat jejich pozoruhodné sbírky
  4. ... s pomocí dárců a mecenášů získávat i ty největší nebo nejdražší nabídnuté sbírky
  5. ... neustálým doplňováním české národní sbírky vytvářet co nejucelenější kolekci
  6. ... uchovat sbírku živou, opečovávanou a přístupnou široké laické i oborné veřejnosti

V Česku se nachází alespoň dvě největší sbírky obrázků a obalů ze žvýkaček na světě a jistě by po jejich částech zatoužil nejeden zahraniční sběratel. Pomozte nám je získat a sloučit do jedné národní sbírky.

Je to možné

623 000 sýrových etiket a obalů z celého světa v českém muzeu
Laktos Collection

Do této ohromné sbírky už přispěli tři velcí sběratelé.


První kroky

Muzeum žvýkaček musí získat důvěru. Pokud chceme od sběratelů jejich poklady získat, musíme jim dokázat, že o ně bude postaráno tím nejlepším možným způsobem. Není to o slibech. Musíme ukázat odvedenou práci na našich vlastních sbírkách.

  1. Založení neziskové organizace, která bude muzeum spravovat.
  2. Vytvoření onlajn katalogu žvýkaček, kde budeme moci prezentovat odvedenou práci na slučování sbírek. Veřejnost i sponzoři uvidí, co vše už muzejní sbírka obsahuje.
  3. Převedení prvních dvou sbírek do správy muzea.

S čím můžu pomoci

Bez peněz s tím nepohneme. Ideální cestou pro získaní fiančních prostředků by byla veřejná sbírka. Kromě tohoto webu a připraveného materiálu na počítači (ukázka) ale nemáme nic, čím bychom mohli podpořit oprávněnost naší žádosti o finanční podporu. Pokud by se našel mecenáš s pochopením pro zanícené sběratele, uvítali bychom pomoc s vytvořením programů a aplikací, abychom mohli svoji práci představit světu. Jde především o onlajn katalog + program na rozstříhání skenů. To by mělo dříve či později doprovázet založení neziskové organizace pro správu muzea.

Zaměření muzea

Musíme se zaměřit na to, co umíme. To jsou žvýkačky. Zároveň bychom měli nechat pootevřené dveře pro sběratele jiných kuriózních oborů, vlastnící ohromné sbírky, které osloví naše aktivity a budou chtít také uchovat své sbírky pro další generace. Například to můžou být obaly od cukrů, čokolád, žiletek, pohlednice, kalendáře, pivní tácky a etikety...