Muzeum kuriozit

Společně s kolegou usilujeme o vytvoření nezávislého Muzea kuriozit (kuriózních sbírek). To bude shromažďovat, katalogizovat, archivovat a jednou taky prezentovat veřejnosti unikátní kuriózní sbírky ve vhodných, důstojných prostorách.

Cíle Muzea kuriozit

  1. Včas zachránit mnoho unikátních sbírek končících českých i zahraničních sběratelů.
  2. Aby sbírky nekončili v bednách ve sklepeních muzeí, ale aby byly živé a opečovávané.
  3. Vytvořit jedno multioborové muzeum, aby se koncentrovala pozornost na jediný subjekt.
  4. Udržet Česko jako sběratelskou velmoc tím, že české sbírky zůstanou v Česku.
  5. Získat unikátní sbírky ze zahraničí a vytvořit co nejucelenější kolekce.
  6. Vytvořit místo, které bude znát nejen každý sběratel, ale taky široká veřejnost.
  7. Pomáhat sběratelům vyřešit ještě za jejich života budoucnost jejich sbírek.

Sbírání předmětů běžné potřeby je zřídka doménou bohatých podnikatelů. Často jde především o obyčejné zanícené lidi, kteří vytrvalým sbíráním obyčejných předmětů vybudovali neobyčejné, kuriózní sbírky, často na úkor svých rodin. Přesto jde mnohdy o sbírky vysoké sběratelské hodnoty. Pokud existuje řešení, jak tyto sbírky smysluplně převzít, uchovat a nadále rozvíjet tady v Česku, bylo by velkou chybou se o to nepokusit a tyto výjimečné sbírky od sběratelů nepřevzít v okamžiku, kdy jsou k ukončení své činnosti donuceni věkem, nebo jinými okolnostmi.

Moje idea založení Muzea kuriozit byla vyvolána skutečností, že už nějaký čas procházíme obdobím, kdy je celá řada těch největších sběratelů v důchodovém věku. Bez následovníků v rodině a s minimem mladé krve v oboru celkově. V Česku se v celé řadě oborů nachází unikátní sbírky, které jsou mnohdy největší na světě a jistě po nich touží nejeden zahraniční sběratel. Avšak...

Naše unikátní sbírky nesmí být rozprodány, ani opustit Česko. Už nikdy by se nevrátily a nejspíš by ani podobná sbírka znovu nevznikla.

Tyto sbírky patří do muzea. A jestli mají skončit v nějakém muzeu, tak v Českém, které Čechům bude natrvalo připomínat naši sběratelskou historii a jak jsme ve sběratelství byli vynikající. Bez uchování výjimečných sbírek v muzeu se budování a zánik sbírek neustále opakuje a činnost ohromného množství sběratelů nemá hlubší smysl. Skvělým příkladem dobrého konce může být celosvětově největší sbírka sýrových etiket, která vznikla v Česku a v Česku taky zůstala i po smrti sběratele, jenž se včas zasadil o její záchranu. Tato česká sbírka už byla obohacena o velkou sbírku významného nizozemského sběratele. Informace najdete na webu Laktos Collection. Velice zajímavé je taky české Muzeum cenných papírů.

S pomocí velkých sponzorů a drobných podporovatelů se jistě podaří vybudovat silné, dobře financované Muzeum kuriozit. Vznikne tak subjekt, který dokáže převzít (odkoupit) dostupné sbírky vcelku, kdekoli na světě. Jedině tak dokážeme sbírky nejen uchovat, ale taky neustále doplňovat.