Pozemština

Tato rubrika na Žvejky.cz patří z toho důvodu, že pozemštinu používám při katalogizaci své sbírky i ve svém výměníku. K tomu jsem se rozhodnul na základě nesporných výhod oproti bláhově upřednostňované angličtině. Protože nechci dělat něco jenom proto, že to dělají ostatní. Chci dělat to, co je správné a výhodnější. Nejzásadnější výhodou je skutečnost, že se pozemština tak jako čeština stejně píše i čte. Jako čeština používá i vlastní diakritiku v podobě stříšky (tedy opak našeho háčku), aby nebylo možné písmena zaměnit. Respektuje tak znaky národních abeced. Těmi písmeny jsou ĉ = č, ĝ = dž, ĥ = ch, ĵ = ž, ŝ = š, ŭ = u. U písmen ĵ a ĝ vychází z anglické abecedy, jenom k anglickým znakům přidává onu stříšku. Zbytečná písmena, jejichž výslovnost se kryje s jinými písmeny, byla v pozemštině zrušena (q, w, x, y).

Jsem přesvědčen, že takto má vypadat mezinárodní jazyk, který by se měl stát standardem pro mezinárodní komunikaci. Standard = existuje pouze jeden výklad. Na pozemštinu jsem svévolně přejmenoval umělý mezinárodní jazyk esperanto, který už je tu s námi více než 130 let. Přesto je přehlížen jako úsměvná zábava několika nadšenců.