Pozemština

Tato rubrika na Žvejky.cz patří z toho důvodu, že pozemštinu používám při katalogizaci své sbírky i ve svém výměníku. K tomu jsem se rozhodnul na základě nesporných výhod oproti bláhově upřednostňované angličtině. Protože nechci dělat něco jenom proto, že to dělají ostatní. Chci dělat to, co je správné a výhodnější. Nejzásadnější výhodou je skutečnost, že se pozemština tak jako čeština stejně píše i čte. Jako čeština používá i vlastní diakritiku v podobě stříšky (tedy opak našeho háčku), aby nebylo možné písmena zaměnit. Respektuje tak znaky národních abeced. Těmi písmeny jsou ĉ = č, ĝ = dž, ĥ = ch, ĵ = ž, ŝ = š, ŭ = u. U písmen ĵ a ĝ vychází z anglické abecedy, jenom k anglickým znakům přidává onu stříšku. Zbytečná písmen, jejichž výslovnost se kryje s jinými písmeny, byla v pozemštině zrušena (q, w, x, y).

Jsem přesvědčen, že takto má vypadat mezinárodní jazyk, který by se měl stát standardem pro mezinárodní komunikaci. Standard = existuje pouze jeden výklad. Z vlastního přesvědčení chci využít každou příležitost poukazovat na to, že angličtina je jedním z největších omylů lidstva.

Na pozemštinu jsem svévolně přejmenoval umělý mezinárodní jazyk esperanto, který už je tu s námi více než 125 let. Přesto je přehlížen jako úsměvná zábava několika nadšenců. Podrobné informace a svůj názor na pozemštinu ve srovnání s angličtinou budu postupně publikovat na samostatném webu, který si toto téma jednoznačně zaslouží. K přejmenování jsem se rozhodnul z toho důvodu, že tak důležitý jazyk si zaslouží to nejvýstižnější pojmenování. Protože seriózní jazyky končí v češtině většinou na ´-ština´, bude i toto pojmenování bez nejmenší pochybnosti poukazovat na potenciál a ambice tohoto neobyčejného jazyka. Není to neúcta k jeho geniálnímu zakladateli, ale nezbytnost, pokud se má stát pozemština zaslouženě nejvýznamnějším jazykem naší planety.

jednoznačně a bez nejmenších pochyb dávám přednost jazyku, jehož:

  • Jednoduchost nám ušetří čas a peníze.
  • Preciznost nám dá bohatou slovní zásobu a logickou odvoditelnost.
  • Neutralita nás postaví na stejnou úroveň v oblasti vzdělávání i příležitostí.

Mě samotnému zatím nejde úplně snadno vyslovovat název ´pozemština´. Možná mám respekt a obavy z toho, o co se snažím. Všechno je ale otázkou zvyku. Časem si zvyknou esperantisté i veřejnost. Pokud chci něco změnit, musím pro to něco udělat. Půjdu tedy příkladem a uvedu pozemštinu do života ve svém projektu Žvejky.cz. Tento web je zatím pouze v češtině a pro české sběratele. To se má postupně změnit. Chci informace na webu zpřístupnit sběratelům v zahraničí, proto budu používat pozemštinu jako výchozí jazyk všude tam, kde to bude možné. Například v katalogu žvýkaček Katakuj.

Pozemština je natolik jednoduchá, že jsem se naučil téměř celou učebnici pro začátečníky po svém pracovním úrazu. Po jednom týdnu stráveném v nemocnici s fialovými zády, po pádu ze žebříku ze čtyř metrů přímo na záda. Viz logické skládání souvztažných slov. Pozemština nezná písmeno ´y´. Zná pouze písmeno ´ i ´, které se vždy čte jako ´y´ (tia = tya; nenia = nenya). Jako v češtině diktátor.

Bohužel se mi většina slovíček zase z hlavy vykouřila, protože jsem neměl odpovídající možnosti jazyk procvičovat. Velký podíl na tom měla zřejmě i moje lenost. Teď na to půjdu jinak. Začínám se zatím trochu nejistě pohybovat na sociálních sítích. Začnu tedy své příspěvky publikovat dvojjazyčně. To mě donutí učit se nová a nová slovíčka a používat je v komunikaci. Takto veřejný závazek by mě taky měl donutit ve svém úsilí vytrvat. Dvojjazyčnými příspěvky budu pozemštinu nejen propagovat, ale rozšířím tím i svoje odběratele nebo sledující o nějaké zahraniční esperantisty. Časem se pozemština stane samozřejmostí pro ty, kteří s ní díky mně přijdou do styku.

Přikládám ukázku několika písní včetně titulků. Všimněte si, že úplně v pohodě dokážete sledovat text i hudbu. Jenom u Teamu někdo zprznil přepis a použil anglickou abecedu.