Přehled sérií Big Bub Disney dokončen

30.08.2020

Díky pomoci kolegy Martina se mi podařilo po několika měsících dokončit přehled sérií Big Bub Disney.

Od první verze došlo k zásadnímu zjednodušení a zpřehlednění definic sérií. V původním návrhu byl jako první zobrazen líc obrázku. V praxi se ale ukázalo, že se já sám nejdříve dívám na zadní stranu a teprve potom přecházím na přední. Došlo tedy k přehození lícové a rubové strany. Nakonec to byla ta věc, která mi umožnila definice více zpřehlednit. Pomohlo i nahrazení slov čísly a symboly.

První verze

Současná verze

Ke všem sériím byly přiřazeny definitivní katalogová čísla v podobě ´Dis1,1´, ´Dis2,1´ atd. Stále však v přehledu zůstávají stará označení sérií, která jsem používal pracovně ještě před dokončením přehledu. Čísla jsou v podobě 671..., 801..., 901... a vyjadřovala šířku rámečku s obrázkem. Až tato pracovní čísla ve sbírce nahradím těmi definitivními, budou z přehledu odstraněna.

Pokud někdo objevíte další sérii, budu rád, když se mi ozvete a pomůžete mi ji do přehledu doplnit. Přehled se skládá ze dvou částí PDF. Z úvodu s vysvětlivkami a obrázkového přehledu. Není to v jednom dokumentu, protože to neumím udělat a zatím jsem s tím ani nepožádal nikoho o pomoc. Pokud by někdo chtěl přehled v tištěné podobě, můžete mě kontaktovat a já se o to postarám. Sám si dva budu dělat.

Jak to bude možné, pustím se do práce na druhé části přehledu sérií obrázků Big Bub na téma western. Protože jsem při slučování sbírek kvůli přehledu o muzejní sbírce vytvářel chyběnku, mám od každé série připravený jeden ukázkový obrázek, který může být vložen do přehledu. Sestavím základní seznam sérií a poté začnu jejich pořadí nějak logicky přehazovat. Uvidím, co z toho nakonec vznikne. Těším se na výsledek.

Neskromně prohlásím, že jsem se současnou podobou přehledu Big Bubů Disney spokojený a že se mi výsledek líbí. Snad se bude líbit i ostatním sběratelům a bude jim nápomocen při sbírání těchto obrázků a při jejich výměně. Praxe ukáže, jestli bude potřeba něco změnit.

Teď už zbývá jenom dokončit Katakuj a vložit všechny obrázky do přehledného onlajn katalogu. Až potom získáme přehled o tom, co všechno se mezi sběrateli nachází. Bylo by opravdu žádoucí navázat spolupráci s výrobci žvýkaček a získat od nich grafické podklady pro katalogizaci jejich produkce. Odpadne tím množství práce s přípravou a katalog bude obsahovat kompletní sadu obalů a vložek. Obrovské množství výrobců už bohužel neexistuje.