Zaměření muzea

Kuriózní obory sběratelství jsou jednoduše řečeno takové, jimiž se zabývá nevelké množství sběratelů. Těžko to lze prohlásit o známkách, platidlech, obrazech a podobně. I když by jistě bylo hezké obsáhnout například i známky, půjde kromě žvýkaček spíše a především o takové předměty, jako jsou obaly od cukrů, čokolád, sýrů, čajů, žiletek. Pohlednice, kalendáře, telefonní karty, pivní tácky, etikety a další pivní suvenýry, kuřácké potřeby, nálepky na zápalky a na ovoce... Může jít ale taky třeba o žárovky, a další velmi neobvyklé předměty.

Oborů je mnoho, vždy ale bude záležet na tom, zda se o sbírku v daném oboru v rámci muzea bude někdo ochoten starat. Věřím, že peníze nebudou tou největší překážkou pro provoz muzea, bude-li odvádět vynikající, reprezentativní práci. Největším problémem pro rozšiřování oborů muzea bude spíš nedostatek správců, případně nedostatečné skladovací prostory. Dnes si neumím představit, zda by muzeum mělo přebírat i sbírky, pro které neexistuje žádný další sběratel.