Pravidla a principy

Pravidla a principy fungování nás udrží na cestě, po které se chceme vydat. Zde předkládám svůj neprofesionální návrh.

  1. Každý obor musí mít svého zkušeného odborného garanta/zodpovědného správce. Kdo jiný, než uznávaný sběratel daného oboru by měl mít na starost příslušnou muzejní sbírku.
  2. Veškeré aktivity, včetně vynakládání finančních prostředků budou veřejné. Při dobrém vedení muzea není důvod cokoliv před sponzory i veřejností tajit. Naopak, medializace aktivit muzea pomůže s rozšířením povědomí o muzeu mezi širokou veřejností.
  3. Vybudování a udržování pověsti toho nejlepšího/nejvhodnějšího správce sbírek. Pro každého sběratel je jeho sbírka tím největším pokladem. Pokud chceme od sběratelů jejich poklady získat, musíme jim dokázat, že o ně bude postaráno tím nejlepším možným způsobem. Není to o slibech, ale ukázce odvedené práce na našich vlastních sbírkách.
  4. Vytváření standardů pro sběratelství kuriozit. Drtivá většina kuriózních oborů nemá žádné standardy pro ukládání a katalogizaci sbírek. Jako významná instituce ve sběratelství kuriozit se musíme postarat o to, aby si sběratelé v rámci jednoho oboru vždy rozuměli.
  5. Vše dokonale zdokumentovat, zkatalogizovat a uložit do standardizovaných prezentovatelných formátů. U opravdu kuriózních oborů je běžné, že každý sběratel svoji sbírku ukládá a eviduje po svém. Integrace získaných sbírek potom může být zbytečně náročná.
  6. Financovat provoz a výkupy sbírek z darů i z vlastní podnikatelské činnosti v oboru. O dar si umí říct skoro každý. Podílet se na financování provozu muzea vlastním podnikáním bude náročné, ale žádoucí. Můžeme tak ovlivňovat chování sběratelů v oblasti standardizace. Cestou je nejspíš spolupráce muzea se zkušenými podnikateli, nikoli vlastní firma.
  7. ´Co Muzeum schvátí, už nenavrátí´ - jde především o garanci pro sběratele, že po podpisu smlouvy ochráníme jejich sbírky například před nehodnými dědici, věřiteli, nebo jinými problémy.
  8. Pomáhat dalším muzeím s propagací v česku i zahraničí. V Česku už existuje řada zajímavých muzeí, akorát se o nich moc neví. S propagací těchto specializovaných mini muzeí nejvíce pomůže světoznámé Muzeum, které na ně bude odkazovat.