Postup

při zakládání Muzea kuriozit

Musím přiznat, že nemám nejmenší představu, jak přesně by mělo muzeum vzniknout a fungovat. Na všechno se musí přijít postupně, za pochodu. Logicky je třeba si dát hodně záležet na založení muzea po právní stránce. K tomu je potřeba se sběrateli prodiskutovat okolnosti, za jakých budou ochotni své sbírky prodávat Muzeu, pracovat na nich a podobně. Jenom tohle zabere hodně času.

Pokud jde o ukládání sbírky, její evidenci, katalogizaci a tak dále, postupy a pravidla musíme vytvořit reálnou prací. Párkrát se mi potvrdilo, že realita je často výrazně jiná než na papíře. Jenom systém ukládání své výměny jsem měnil několikrát přesto, že jsem byl přesvědčen o dokonalosti každého předešlého řešení. Proto bude jednodušší zaměřit se na jeden obor a na něm vše otestovat. Všechny postupy, kroky a pokroky publikovat a předkládat je tak k posouzení sběratelům z ostatních oborů.

Muzeum nemůže existovat bez perfektní katalogizace. Za prvé kvůli pravidelným nezávislým kontrolám, zda uskladněná sbírka stále obsahuje vše, co by obsahovat měla. Za druhé je to kvůli rozšiřování sbírky. V takovém rozsahu sbírky není možné neustále listovat v albech a šanonech a hledat, jestli to nebo ono máte, či nemáte. Pro tyto účely poslouží onlajn katalog. Ten je potřeba naplnit a všechny exempláře a jejich odlišnosti precizně popsat.

Každopádně, jenom u žvýkaček je potřeba zkatalogizovat přes 200.000 položek. Zároveň je potřeba zpracovat i exempláře na výměnu, aby se nepovalovali v krabicích a mohli být nabízeny. Aby se z toho nestalo nekonečné celoživotní dílo, bylo by potřeba využít nějakou učebnu s počítači, dodat skenery a pomocníky a několik měsíců pracovat na digitalizaci sbírky. Ovšem opět je potřeba začít s jedním pomocníkem a přijít na to, jak to dělat efektivně a přitom precizně. Pokud ještě neexistuje, je potřeba vytvořit program, který dokáže zpracovat velké množství obrázků na skenech do požadovaného formátu. Někdo musí naprogramovat Alíka, co na tom bude makat místo lidí.

Nicméně, aby k tomu všemu mohlo dojít, musíme nejdříve vymyslet způsob, jak velmi efektivně vyrábět funkční a reprezentativní alba na sbírané předměty. Ruční šití na šicím stroji není právě efektivní cesta a současné fóliové systémy jsou nevhodné.