Katalog žvýkaček

Dokonalá evidence je základem každé sbírky

Vynikající katalog by si měl zakládat na precizní definici sérií a variet tak, aby nemohlo docházek k nejasnostem při jejich určování. Na základě mých vlastních zkušeností s evidencí žvýkačkové sbírky se bude katalog skládat ze tří základních částí:

  1. Seznam sérií - Podle nastavení filtrů se vám zobrazí pouze ty série, které skutečně hledáte. Ať už znáte konkrétní název série, nebo ji naleznete podle témat na obrázcích, rozměru obrázku a dalších parametrů.
  2. Porovnání sérií - Zobrazí se stránka se všemi sériemi, které byly vyfiltrovány v úvodním seznamu sérií. Zde ale bude náhled obrázku a obalu, pro lepší představu, kterou sérii nebo varietu, přesně hledáte.
  3. Katalog - Zobrazení všech obrázků a obalů ze zvolené série v přehledné tabulce. U každého exempláře jeho identifikační číslo. Díky tomuto číslu se s ostatními sběrateli vždy shodnete na tom, co nabízíte, nebo hledáte.
Pro katalogizaci a všechny popisky na webu bude Katalog využívat jako výchozí jazyk skutečný mezinárodní jazyk pozemštinu. Pozemštinu využívám už teď například pro přepis názvů sérií z ruštiny. Nedochází tak k odpornému komolení cizích jazyků nepřirozenou anglickou abecedou. Kvůli správnému abecednímu řazení sérií není možné používat několik různých abeced (českou, pozemskou, anglickou). Mojí volbou je jednoznačně abeceda pozemská, protože je nejbližší většině světových jazyků. To znamená, že všechny názvy musí být přepsány do správné výslovnosti v pozemštině.

Probíhají přípravné práce na zahájení práce na katalogu. Během slučování sbírek pracujeme na věcech, které s tvorbou katalogu úzce souvisí. Je to především příprava obsahu, založená na skenování sbírky. Na tom jsem začal pracovat ještě dříve, než mě vůbec napadlo nějaké muzeum a slučování sbírek. Mám tedy za několik let práce doposud zpracováno a připraveno k importu do katalogu přes 10.000 položek. Během této činnosti se mi podařilo vytvořit komplexní, propracovaný systém katalogových čísel.

Dalších několik tisíc položek mám naskenováno. Ještě tyto skeny zbývá rozstříhat. To je práce, do které se mi upřímně vůbec nechce. Jeden obrázek po druhém je potřeba, vycentrovat, přesně vystřihnout, zmenšit na skutečnou velikost, a nakonec uložit pod svým konečným číslem. U obrázků a tetovacích samolepek s oboustranným potiskem musím takto zpracovat obě strany.

Tohle je oblast, ve které bych uvítal pomoc. Je to činnost, u které mě v podstatě není potřeba. Stačí si stanovit nějaká základní pravidla a může to dělat kdokoliv s citem pro preciznost. Nebo určitě existuje řešení, že by se vytvořil nějaký Alík (pseudoumělá inteligence), který by tuto činnost bravurně zvládal za mě. Možná i včetně grafických retuší poškozených obalů a příloh.

Já bych se mezitím mohl věnovat sestavování seznamu sérií a variet, protože v tomhle mě nejspíš nikdo nezastoupí. Na současné úrovni inteligence asi ani žádný Alík. Musí se dodržovat určitá pravidla pro udržení srozumitelnosti pro obyčejného člověka. Například se v definici začíná společnými prvky a až poté se přechází na individuální odlišnosti. Společným prvkem je například typ přílohy (obrázek, samolepka, tetovací samolepka...). Dalším takovým prvkem může být číslování (ano/ne), případně jeho podoba. A tak dále. Někdy je to jednoduché, někdy ani moc ne.

Po sestavení sérií a variet je potřeba tyto série přepsat do správné výslovnosti v pozemštině a přeložit jejich definice do nejdůležitějších jazyků. Těmi je pochopitelně angličtina. Dále prozatím pozemština, ruština, němčina a španělština. I když se to nezdá, překlad definic není až tak objemově náročný, protože se často opakují. Liší se často drobnosti. Jakmile se toto udělá, bude vše připraveno k importu obsahu do katalogu.

Po importu ovšem začíná další činnost. Předpokládám, že díky vedení chyběnek v excelu bude možné převést tyto chyběnky do katalogu bez ruční práce, automaticky.

K dispozici jsou jakési předběžné výstupy v podobě PDF souborů, které byly vytvořeny v excelových tabulkách. Jsou to provizorní řešení vzešlá z jejich akutní potřeby pro evidenci sbírky. Prvními PDF soubory jsou Přehledy sérií. To je kombinace Seznamu sérií a Porovnání sérií z plánované podoby katalogu.

Další soubory už jsou přímo katalogy obrázků. Obrázky jsou zmenšeny na 50 % původní velikosti a jejich kvalita je snížena taky o 50 %. Každá série je v samostatném PDF souboru. Rád bych přidával další série rychleji, ale je to hrozně zdlouhavá práce. A hlavně zbytečná v okamžiku spuštění onlajn katalogu.